Drodzy Parafianie!  

      Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Adwent. Czas radosnego przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, a także na powtórne przyjście Chrystusa. Jezus zachęca nas: ”Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie.” To od nas zależy, czy przez modlitwę, uczestnictwo w sakramentach, a także wypełnianie dobrych uczynków i trwanie w trzeźwości będziemy z pokojem i tęsknotą w sercu czekać na przyjście Jezusa.

Ks. Prob. Piotr Berger