Drodzy Parafianie!

      Z palmami w ręku i z radością wyznajemy Jezusa jako Króla. Za chwilę jednak będziemy towarzyszyć Jezusowi w przeżywanej przez Niego męce, cierpieniu, osamotnieniu i śmierci na krzyżu, którą poniósł za każdego z nas. Bądźmy przy Jezusie i podążajmy za Nim z wiarą i odwagą.

           Ks. Prob. Piotr Berger

 1% PODATKU


Fundacja Caritas Katowice jest organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000291119) umieszczoną na stronie 106 w Wykazie OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013 opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Pracy w Polityki Społecznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą by wspomóc działania Fundacji Caritas Katowice przekazując 1% podatku dochodowego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

 JAK PRZEKAZAĆ 1%?


1% podatku możesz przekazać na dwa sposoby:

  1. Korzystając ze specjalnie przygotowanego programu komputerowego, za pomocą którego można sporządzić i wydrukować roczne zeznanie podatkowe, przekazując 1% podatku dla Fundacji Caritas Katowice. Program można bezpłatnie pobrać (3MB) lub też wypełnić bezpośrednio na stronie www.eopp.pl/pit/caritas-katowice.

pit_download

  1. Wypełniając papierowy formularz. W rubryce Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) na końcu formularza PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38 należy podać numer KRS Fundacji Caritas Katowice: 0000291119 oraz kwotę, która ma zostać przekazana. Kwota ta nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.