Drodzy Parafianie!

     Stajemy przed Bogiem podczas tej Eucharystii, przepraszamy Go za nasze winy, wyznajemy wiarę w Niego i wychwalamy Go śpiewając „chwała” i „święty, święty”. Gdzie jednak są nasze myśli, gdy wypowiadamy te słowa?. Czy nasze serca są zwrócone do Tego, którego wzywamy?. Pan Bóg jest blisko, prośmy o prostotę i czystość serca.

Ks. Prob. Piotr Berger