Drodzy Parafianie!

Jezus Chrystus Król Wszechświata jest jednocześnie Dobrym Pasterzem, który dba o swoje owce, szuka ich a przy końcu świata osądzi sprawiedliwie. Będzie sądził z miłości o czym usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii w słowach Króla, który mówi: ” Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

          Prob. Piotr Berger