Drodzy Parafianie!

    Miłować się wzajemnie, jak Jezus nas umiłował – o tym słyszymy w Ewangelii. Bożej miłości doświadczamy w czasie Eucharystii, a także w naszym codziennym życiu. Wzajemna miłość, czyli odnoszenie się z dobrocią do innych, chęć służenia pomocą potrzebującym i modlitwa to nasza najlepsza odpowiedź na Bożą miłość.

Ks. Prob. Piotr Berger