Drodzy Parafianie!

     Słowa setnika „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój”, wypowiadamy podczas każdej Mszy Świętej. Jezus zdziwił się tak wielką wiarą setnika. To zdarzenie z dzisiejszej Ewangelii pokazuje nam, że najważniejsza jest wiara. Wypowiadając więc słowa setnika w czasie dzisiejszej Eucharystii uczyńmy to z wiarą w moc Jezusa. Dziś łączymy się duchowo z pielgrzymami zgromadzonymi u Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach.

Ks. Prob. Piotr Berger