Drodzy Parafianie

  Pięćdziesiąt dni po Wielkanocy przezywamy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Nie jest to tylko wspomnienie przyjścia Ducha Świętego do apostołów w Wieczerniku 2000 lat temu. Także i my dzisiaj uczestniczymy w Pięćdziesiątnicy. Otwórzmy więc z wiarą nasze serca na przyjście Ducha Świętego i wołajmy „Przybądź Duchu Święty”.

Ks. Prob. Piotr Berger