Propozycja wprowadzenia do Mszy Św.

 

         Pan Bóg, choć wszechmocny i pełen potęgi, jest dobry i łaskawy dla nas. Cierpliwie pozwala nam wzrastać, pielęgnuje to, co zasiał. Do nas należy dbanie o wierność Bogu i Jego przykazaniom. Przyjdzie bowiem czas sądu, o czym wspomina dzisiejsza Ewangelia, kiedy dobre ziarno zostanie oddzielone od chwastów!

 

 

Modlitwa w drodze

 

 

 

Zatrzymaj się proszę, wycisz swoje myśli i uspokój serce. Postaraj się usłyszeć, co Jezus mówi dziś do swoich uczniów. Co mówi dziś do ciebie?

 

http://modlitwawdrodze.pl/home/