Drodzy Parafianie!

            „ Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje” – Chrystus kieruje do nas dzisiaj te słowa. Bez wątpienia są one trudne. Módlmy się, aby naśladowanie Chrystusa przez każdego z nas było autentyczne, wytrwałe i niepozbawione nadziei.

 Ks. Prob. Piotr Berger