Porządek nabożeństw

01.01. do 31.01.2018

1.1.2018   PONIEDZIAŁEK

UROCZYSTOŚĆ

ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

Oktawa Narodzenia Pańskiego

  800

  930  Za parafian

1100  Za + Bernadetę Wojaczek - od sąsiadów

1230  Za + mamę Mieczysławę Kołodziej - na pamiątkę imienin,

        ++ tatę Ryszarda, ciocię Wandę Jasińską, Weronikę

        i Ferdynanda Glibowskich i dusze w czyśćcu cierpiące

1500  Za + żonę Wiesławę Gawliczek - na pamiątkę urodzin

1630  Nieszpory

1700  


2.1.2018   WTOREK

Wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza

z Nazjanzu, bpów i dK

  700

  800

1800  Dziękczynna w intencji Piotra Wleciałowskiego z okazji

         9 urodzin  


3.1.2018   ŚRODA

  700  Za ++ Zuzannę Lorek, męża Jana, ++ sąsiadów

         z ul. Karpackiej 32

  800

1800  Za + Helenę Żak w 1 rocznicę śmierci   


4.1.2018   CZWARTEK

  700

  800  Do Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

         - za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne

         i misyjne z naszej parafii

1800  Za + Zbigniewa Załęskiego w 1 rocznicę śmierci


5.1.2018   PIĄTEK

  700  1) W intencji Apostolatu Żywego Różańca

             2) Za + Michała Walickiego na pamiątkę urodzin

  800  Do NSPJ w intencji czcicieli i za rodziny wielodzietne

         w naszej parafii

1800  Za + syna Mariana Witasek w 3 rocznicę śmierci,

         jego + ojca Grzegorza i ++ dziadków z obu stron


6.1.2018   SOBOTA

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

  800  Za + Romana Pietrek - od Zespołu Charytatywnego

  930  Za parafian

1100  Za + Kazimierza Wysockiego w 30 dzień po śmierci

1230  Za + Paulinę Przybyła w 18 rocznicę śmierci, ++ Jana

         Przybyła, Irenę Parzniewską, ++ z rodzin Przybyła,

         Danszczyk

1500  Dziękczynna w intencji Aleksandry Szymańskiej z okazji

         18 urodzin

1630  Nieszpory

1700  Za + Mariannę Pietrzykowską


7.1.2018   NIEDZIELA

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

  800  Za ++ Dorotę Kopyto w 4 rocznicę śmierci, męża Rudolfa,

         syna Andrzeja, ++ dziadków

  930  Za parafian

1100  Za + Stanisława Krzymowskiego w 1 rocznicę śmierci

1230  Za + Rutę Rusznica

1500  Z udzielaniem sakramentu Chrztu, w intencji dzieci,

         rodziców i chrzestnych

1630  Nieszpory

1700  Za ++ Annę Kurek, Józefa i Marię Ryłków   


8.1.2018   PONIEDZIAŁEK

  700

  800  W intencji Wspólnoty Życzliwości

1800  Dziękczynna w intencji Kazimierza z okazji 90 urodzin  


9.1.2018   WTOREK

  700

  800

1800  Za + Mieczysława Hebda w 20 rocznicę śmierci  


10.1.2018   ŚRODA

  700

  800  Za + mamę w 2 rocznicę śmierci, + ojca i ++ z rodziny

1800  Za + Zbigniewa Pomykała na pamiątkę urodzin - od żony   


11.1.2018   CZWARTEK

  700

  800  Za + Stefana Fryc w 26 rocznicę śmierci

1800  Za + Marię Gal - od syna Zbyszka   


12.1.2018   PIĄTEK

  700

  800  Za + Urszulę Chmielus w 10 rocznicę śmierci

1800  Za + Elżbietę Prasol - od lokatorów z ul. Farnej 18


13.1.2018   SOBOTA

  700  Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za odebrane

          łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego dla Michała z okazji

          25 urodzin

  800

1800  Za + Ignacego Bujny w 9 rocznicę śmierci  


14.1.2018   2 NIEDZIELA ZWYKŁA 

  800  Dziękczynna w intencji Anieli Cieślik z okazji urodzin

         - od syna, synowej, wnuków i przyjaciółek

  930  Dziękczynna w intencji Zbigniewa Zagórskiego z okazji

         60 urodzin

1100  Za + Pawła Dudka na pamiątkę urodzin i ++ Bronisławę

         Dudek

1230  Dziękczynna w intencji siostry Kseni Kalemba z okazji

         urodzin

1500  W intencji rocznych dzieci, rodziców i chrzestnych

1630  Nieszpory

1700  Za + Bogusława Szumny w 10 rocznicę śmierci,

         ++ z rodziny Szumny, Koziak i Gładcy  


15.1.2018   PONIEDZIAŁEK

  700

  800

1800  Za + Adelajdę Hampel - od lokatorów z ul. Gagarina 17


16.1.2018   WTOREK

  700

  800  Dziękczynna w intencji Hildegardy Ernst z okazji 91

         urodzin, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże

         i opiekę MB dla niej i całej rodziny

1800  Za + Elżbietę Zimmermann w 16 rocznicę śmierci


17.1.2018   ŚRODA

Wspomnienie św. Antoniego, opata

  700

  800

1800  Za + Jana Onderka w 18 rocznicę śmierci   


18.1.2018   CZWARTEK

  700

  800

1800  W intencji rodzin Domowego Kościoła


19.1.2018   PIĄTEK

Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa

  700

  800

1800  Dziękczynna w intencji Karola Wleciałowskiego z okazji

         12 urodzin  


20.1.2018   SOBOTA

  700  Dziękczynna w intencji Czesława Ligienza z okazji 80

         urodzin

  800  Dziękczynna w intencji Haliny i Bernarda Tomala z okazji

         50 rocznicy ślubu

1800  1) Za ++ rodziców Franciszka i Władysławę oraz brata

         Grzegorza

             2) Za + Maksymiliana Dadok w 2 rocznicę śmierci   


21.1.2018   3 NIEDZIELA ZWYKŁA 

  800  Za + Henryka Tomeckiego - od lokatorów z ul. Gagarina 6

  930  Za parafian

1100  Za + Emila Kępa w 1 rocznicę śmierci

1230

1500  Za + Zygmunta Wójcik w 20 rocznicę śmierci

1630  Nieszpory

1700  Za + Alojzego Gabryś w 5 rocznicę śmierci, ++ rodziców,

         siostrę i teściów  


22.1.2018   PONIEDZIAŁEK

  700

  800

1800


23.1.2018   WTOREK

  700

  800

1800


24.1.2018   ŚRODA

Wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i dK

  700  Za ++ rodziców Julię i Wojciecha Kocimskich, brata

         Augustyna Kocimskiego, Jadwigę Wrzesień, Jakuba i Annę

         Kocimskich, Mariannę i Michała Magierów

  800

1800


25.1.2018   CZWARTEK

ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA

  700

  800

1630

1800  Za ++ Zdzisława Woźnickiego w 9 rocznicę śmierci,

         rodziców z obu stron


26.1.2018   PIĄTEK

Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa

  700  Za + męża Franciszka Pytlika w 3 rocznicę śmierci,

         ++ rodziców, braci, siostry i dusze w czyśćcu cierpiące

  800

1800


27.1.2018   SOBOTA

  700  Za ++ z rodzin Płocica, Woźnica, Lipiński i Staśko

  800

1800  1) Za + Czesława Ignacego w 1 rocznicę śmierci

             2) Za ++ tragicznie Bartusia i Adama Gruchel, Lidię

        Ropelewską, Anetę i Zygmunta Bordun, Zofię i Jana

        Kudera, ich córkę Bogusławę, Piotra, Józefa Szczerba

        - w 12 rocznicę katastrofy budowlanej na MTK


28.1.2018   4 NIEDZIELA ZWYKŁA

  800

  930  Za parafian

1100  Dziękczynna w intencji Jolanty Michałek z okazji 60

         urodzin - od dzieci

1230  Dziękczynna w intencji Barbary Golor z okazji 75 urodzin,

         z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB

         Nieustającej Pomocy i zdrowie

1500  Dziękczynna w intencji Feliksa Łyskawka z okazji 85

         urodzin

1630  Nieszpory

1700  Za + Edytę Pajonk w rocznicę śmierci


29.1.2018   PONIEDZIAŁEK

  700

  800

1800  Za + Gabrielę Szymaniak w rocznicę śmierci


30.1.2018   WTOREK

  700  Za + Mariannę Bejma w 5 rocznicę śmierci - od córek

  800  Za ++ rodziców Wandę i Zygmunta Krówczyk

1800  Za + Wandę Półczyńską w 1 rocznicę śmierci


31.1.2018   ŚRODA

Wspomnienie św. Jana Bosko, prezb.

  700

  800

1800