W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

 

Chrzest Święty otrzymali:

77.    Piotr Józef Swęda

78.    Maciej Antoni Cichos

79.    Antoni Henryk Tworek

80.    Maksymilian Konstanty Wilczyński

81.    Klaudia Maria Kobierska

82.    Filip Cyprian Majewski

83.    Oskar Rafał Kamiński

84.    Ewelina Barbara Kłosa

85.    Hanna Zofia Jonasik

86.    Oskar Józef Borawski

87.    Julia Irena Borawska