Drodzy Parafianie      

      Nie wiemy kiedy Bóg nas do siebie wezwie. W tym czasie oczekiwania warto dbać o oliwę w swej lampie, jak to czyniły panny roztropne, o których usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Bierność w życiu duchowym może bowiem doprowadzić do tego, że kiedyś usłyszymy słowa Jezusa: ”Zaprawdę, powiadam wam nie znam was.” Niech nasze uczestnictwo we Mszy Świętej umocni w nas pragnienie ciągłego dążenia do Boga.

     Dziś przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, pamiętajmy więc w modlitwie o naszych braciach i siostrach prześladowanych za wiarę.

  Ks. Prob. Piotr Berger