Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (SRK) w naszej parafii powstało w 2004 roku. Założycielem był ks. Adam Bojdoł. Pomysł utworzenia zrodził się z chęci spotykania rodzin naszej parafialnej wspólnoty.

         Początkowo spotkania nasze były oparte na wzajemnej pomocy i wspieraniu się w trudnych problemach naszych rodzin. Następnie zajęliśmy się organizowaniem festynu parafialnego oraz „Żywej Szopki”, które to imprezy wciągały nas z roku na rok. Nasza działalność pro-społeczna przy parafii daje nam mnóstwo satysfakcji i radości. Prócz działalności nie możemy zapomnieć o właściwym fundamencie, jakim jest wspólna modlitwa.

         Obecnym opiekunem naszej wspólnoty jest ks.Adam Pukocz. Gromadzimy się dwa razy w miesiącu, w II i IV środę miesiąca (jedno spotkanie ma charakter modlitewny przed Najświętszym Sakramentem, drugie zaś jest przy wspólnym stole). W naszych modlitwach pamiętamy o sprawach rodzin naszej parafii i polecamy Panu Bogu intencje całego Kościoła Świętego. Spotkania przy stole, to czas pogłębiania wiedzy religijnej, dzielenia się życiem oraz sprawami bieżącymi.

         Najlepiej scalają grupę wspólne wyjazdy: pielgrzymujemy w różne miejsca oraz wyjeżdżamy na rekolekcje. Celem tych wyjazdów jest przybliżenie się do Boga i do siebie.

         Serdecznie zapraszamy rodziny naszej parafii do włączenia się w naszą grupę.

Czekamy na Was!

 Katarzyna Wolny